Polityka prywatności

I. Dane osobowe

§ 1

 1. W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje wskazane w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu portalu nieruchomosci.jawor24h.pl.
 2. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Portalu lub Podmiot obsługujący Portal za pośrednictwem Portalu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z Właścicielem Portalu lub Podmiotem obsługującym Portal oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest w zależności od rodzaju usługi Właściciel Portalu lub Podmiot obsługujący Portal, zwani dalej „Administratorem”.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 3

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

§ 4

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

§ 5

 1. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych w ramach swojego marketingu bezpośredniego, w tym z wykorzystaniem komputera, serwera, urządzeń mobilnych i list mailingowych lub innych zbliżonych narzędzi. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 6

 1. Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

II. Pliki cookies

§ 7

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
  • prawidłowego działania Portalu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
  • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
  • zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
  • marketingowych i statystycznych.

§ 8

 1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:
  • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 9

 1. Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

III. Inne

§ 10

 1. Z uwagi na charakter usług realizowanych za pośrednictwem Portalu, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 2. Administrator będzie także rejestrował nr IP urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.

§ 11

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@jawor24h.pl.